doporučujeme
foto

výstavbou inženýrských sítí


foto

strojní výkopové práce včetně pokládky kanalizace,
vodovodů, plynu, teleko-munikačních
a elektrických rozvodů


foto

Oprava asfaltových ploch (komunikací)

Protlaky pod komunikacemi

 

foto

Zemní práce: Hloubení výkopů (základů)
do hloubky 6.5m
Šalování, montáž armatur, betonování
Práce s rozpěrným pažením
Hloubení jímek, úprava terénu, nakládka
a přeprava zeminy

zaměření firmy - práce a služby

3

foto

1

4

výstavba inženýrských sítí

 • Firma se zabývá výstavbou inženýrských sítí

Prováděné práce

 • strojní výkopové práce včetně pokládky kanalizace, vodovodů, plynu, telekomunikačních a elektrických rozvodů

 • sváření plastového potrubí

Oprava komunikací:

 • Oprava asfaltových ploch (komunikací)

 • Protlaky pod komunikacemi

Zemní práce:

 • Hloubení výkopů (základů) do hloubky 6.5m

 • Šalování, montáž armatur, betonování

 • Práce s rozpěrným pažením

 • Hloubení jímek, úprava terénu, nakládka a přeprava zeminy

Ostatní oblasti působnosti firmy:

 • přípravné práce pro stavby

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování

 • silniční motorová doprava nákladní

 • montáže, údržba a servis telekomunikačních zařízení

 • hostinská činnost a ubytovací činnost
  Motel "U JEZERA"    http://www.motelujezera.cz/  Penzion Diana:   http://www.penzion-diana.eu/

Vizí managmentu firmy je zavádění nových technologií, trvalý růst a stabilita firmy, aktivní komunikace se zákazníkem a dodavateli, dokonalá jakost nabízených služeb a prací dle požadavků a norem ČSN EN 9001:2001
 

Copyright © TELSIG SERVIS s.r.o. všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION