doporučujeme
foto

výstavbou inženýrských sítí


foto

strojní výkopové práce včetně pokládky kanalizace,
vodovodů, plynu, teleko-munikačních
a elektrických rozvodů


foto

Oprava asfaltových ploch (komunikací)

Protlaky pod komunikacemi

 

foto

Zemní práce: Hloubení výkopů (základů)
do hloubky 6.5m
Šalování, montáž armatur, betonování
Práce s rozpěrným pažením
Hloubení jímek, úprava terénu, nakládka
a přeprava zeminy

seznam referenčních staveb

1

2

3

4

5

6

foto

foto

Rok 2003

 • Podtlaková kanalizace Velký Osek ( referenční list )
 • Stavba II/125 Ovčáry – Velký Osek – D11
 • Připojení na ČOV Kolín, I. část

Rok 2004

Rok 2005

 • Uliční vpusti Trutnov ( referenční list )
 • Ovčáry – kanalizace ( referenční list )
 • Infrastruktura pro výstavbu bytových domů v Kolíně, lokalita u Vodárny ( referenční list )
 • Kanalizační přípojka Kánín  
 • Přeložka silnice II/324 Levín-Chlumec nad Cidlinou
  (referenční list )
 • Kanalizace Čelákovice ( referenční list )
 • Štěrbinové Žlaby na D11 Sány ( referenční list )
 • Oprava komunikací v Radovesnické ulici, Kolín – Štítary ( referenční list )
 • Výstavba telekomunikačních rozvodů
 • Pokládka dlažby
 • Vodovodní a kanalizační přípojka staveniště, Kolín – U Vodárny
 • Kanalizační přípojka v areálu Čokoládoven Velim
 • Kanalizační a vodovodní přípojky pro staveniště Kolín – Vodárna
 • Ovčáry – suchý poldr
 • Podtlaková kanalizace Sendražice v ul. Palackého

Rok 2006

 • Infrastruktura pro výstavbu bytových domů v Kolíně, lokalit u Vodárny-vodovod
 • Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Sedláčkova v Čelákovicích
 • Infrastruktura pro výstavbu bytových domů v Kolíně, lokalit u Vodárny-komunikace, chodníky a parkoviště
 • Rekonstrukce jednotné kanalizační stoky „H“ Kolín – Štítary
 • Výrobní závod GH Karviná – Nové Pole ( referenční list )
 • Kanalizace II. Kolín – Sendražice ( referenční list )
 • Kolín II – Kanalizace, odkanalizování městské části Šťárala ( referenční list )
 • Kanalizace ulice Pod Vinicí – Kolín ( referenční list )
 • Mostek Choťovice ( referenční list )

Rok 2007

 • Tlaková kanalizace ul. Pod Vinicí – U Hřmotné Skalky, Kolín ( referenční list )
 • Rekonstrukce nádvoří a zpevněných ploch v areálu CARBORUNDUM ELECTRITE a.s.( referenční list )
 • Neděliště – Pozemky pro výstavbu rodinných domků ( referenční list )
 • Inženýrské sítě a komunikace pro 46 rodinných domů v pečkách, lokalita Kandie ( referenční list )

Rok 2008

Rok 2009

 • Velký Osek – oprava a rekonstrukce místních komunikací
 • Kolín obchvat I/38 ( referenční list )
 • Nymburk – I/38 Nymburk obchvat II. a III. Stavba-dešťová kanalizace,dešťová usazovací nádrž, retenční nádrž ( referenční list )
 • Pecka (Nová Paka) - projekt „Cidlina“ - gravitační stoky
 • Velký Osek – Inženýrské sítě pro 12parcel lokalita „Velký Osek v Zahradách“ ( referenční list )
 • Pečky – Inženýrské sítě a komunikace pro 32 rodinných domů – zóna Pečky Kandie II
  (referenční list )
 • Hořice-Město bez bariér ( referenční list )
Copyright © TELSIG SERVIS s.r.o. všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION